Residència Llar de Pau

Edificació nova de la Residència i manteniment