Oficines Bancàries

Som empresa homologada per diferents entitats bancàries, per a la realització de reformes en general.
Projectes

La Caixa - CaixaBank - Dau

Intervenció

Reforma de diverses estades en edifici Dau

Població

Barcelona

Projectes

La Caixa - CaixaBank - Esplai

Intervenció

Esplais de La Caixa, en diverses localitats de Barcelona

Població

Barcelona

Projectes

La Caixa - CaixaBank - Sumasa

Intervenció

Reforma d'edificis per a despatxos delegació de l'antiga seu de Sumasa

Població

Barcelona

Projectes

La Caixa - CaixaBank - Torre Negra

Intervenció

Reforma en diversos despatxos i sala delegats "Torre Negra"

Població

Barcelona

Pàgines