Política de qualitat

CONSTRUCCIONS PONTE-AROSA, S.A. es basa en la professionalitat de les persones i en l'eficàcia de la nostra organització. En aquest sentit hem de garantir la confiança dels nostres clients i de la societat recolzant-nos en un Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient, basat en els següents principis:

Sistema de gestió

Implantem un sistema de gestió orientat a la millora contínua del nostre treball i serveis, que contempla aspectes relacionats tant amb la qualitat i la seguretat, com amb la protecció del medi ambient. Sistema adequat als nostres serveis i a les nostres activitats.

Patró de qualitat

Les exigències contractuals, els desitjos i les expectatives dels clients, són el criteri per establir el patró de qualitat dels nostres productes i serveis.

Control d'incidències

Detectem i controlem al més aviat possible qualsevol incidència que pugui repercutir negativament en la qualitat del servei que prestem, o que pugui provocar un impacte mediambiental, a través del seguiment continu de les nostres obres, la prevenció, la correcció i la millora contínua.

Control legal

Complim amb els requisits legals aplicables a l'activitat de l'empresa i les expectatives del client, així com uns altres que van més enllà de l'estrictament exigible i que assumim com a propis.

Control impacte mediambiental

Prendre les mesures necessàries, dins de la nostra possibilitats, per reduir l'impacte de la nostra activitat i prevenir la contaminació.

Establiment d'objectius i metes

Establir i revisar anualment els objectius i metes, com a eina per complir amb la política de qualitat i mediambiental.

Foment del nostre sistema de qualitat

Realitzar actuacions amb la finalitat d'involucrar al personal de PONTE-AROSA i als col·laboradors externs, al compliment d'aquests compromisos, ja que cada empleat és responsable de la Qualitat i l'impacte ambiental del seu treball.