Condicionament de locals comercials

Treballem amb primeres marques comercials, també en Centres Comercials a nivell nacional.
Projectes

Local - CC Equinoccio

Intervenció

Reforma de local per a tenda

Població

Madrid

Projectes

Local - CC Diagonal Mar

Intervenció

Reforma de local per a tenda

Població

Barcelona

Projectes

Local - CC Dolce Vita

Intervenció

Rehabilitació de local per a tenda de llibres

Població

A Coruña

Projectes

Local - CC Gran Via

Intervenció

Reforma íntegra de local per a tenda de roba

Població

Alacant

Pàgines